Amerika Birleşik Devletleri elindeki teknolojik olanaklardan çok iyi faydalanan ve geleceği çok iyi planlayarak yöneten ülkelerin başını çekiyor. ABD'nin elindeki güçlü silahlar, tahmin ettiğiniz ...